Celovitost. Od ideje do izvedbe.

Izdelava
dokumentacije
Peskanje
in razrez
materiala
Sestavljanje posameznih
pozicij in varjenje
Strojna
obdelava zvarjencev
Oplesk
zvarjencev
Montaža
Kontrola
Dostava naročniku